Monday, October 15, 2007

Kommudelsrådets nästa möte

Vi har en enorm uppgift att verka för närdemokratin i Vetlandabornas vardag.

Vi skulle behöva ytterligare möjligheter och tid vid nästa sammanträde och det ringde senast i dag kommunala företrädare som skulle vilja komma och medverka vid vårt möte.

Jag hoppas att presidiet förstår att det är inte vart 4,de år som demokratin plockas fram utan det sker här och nu.

L-O.


Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd
Måndagen den 12 nov kl. 18,30
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 3
Kallade:
Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Ann Rang 17785
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Kjell Rangstig 10607
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:
1. Ordförande öppnar
2. Val av sekreterare
3. Val av justerare

4. Kvällens gäst Gunnar Elmeke hälsas välkommen. Gunnar svarar på frågor angående tidigare propåer från oss och allmänheten samt berättar om tekniska förvaltningens roll att skapa ett bättre Vetlanda.

5. Genomgång av insända ärenden och yttranden i detaljplaner från oss.

6. Diskussion angående KF-presidiets önskemål att begränsa folkets och vår möjlighet att påverka samhället utifrån en närdemokratisk aspekt.
Kommundelsrådets huvuduppgift är att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna. K-rådet skall med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.

7. Ungdomens roll i Vetlandas politik; Ungdomsforum.
* Hur ska kontakten mellan politiker och unga utvecklas och fungera?
* Hur skall kollektivtrafiken kvällar och helger fungera?
* Vilka lokaler har ungdomar tillgång till och vilka saknas?
* Den psykiska ohälsan bland unga är enorm. Vad ska vi göra för att
det ska bli bättre?
* Hur kan skola, sjukvård, ungdoms-mottagningar stötta unga med
problem?
Ungdomen; Vår Framtid! Föredragande Almuth Holmqvist.

8. Ledamöternas egna förslag och inhämtade propåer från allmänheten.

9. Övriga frågor.
10. Nästa möte.
11. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home