Wednesday, October 17, 2007

Närdemokratisk seger

Jag hade förberett en stark kamp i fullmäktige för att Vetlandaborna skall ha kvar sin demokratiska rätt att påvisa svagheter och tänkbara lösningar genom ageranden från Kommundelsråden.

I bland blir det inte som man har tänkt sig och jag kan med stolthet konstatera att Presidiet, KS och ytterst Fullmäktige sänder ut signalen att Vetlandabornas Demokratiska möjligheter skär man inte ner på. Något annat skulle se mycket illa ut med tanke på Louise-affären.

Tack!

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home