Friday, October 19, 2007

Kjell-Egon Strandh

Äntligen har Kjell-Egon Strandh vaknat och insett faran att tjänstemännen äventyrar den demokratiska beslutsordningen genom egenmäktigt förfarande.

Detta är bara ett exempel; förvaltningen och expedierande av kommunfullmäktiges uppdrag till kommundelsråden.

Grunden ligger i en allt för svag politisk ledning som inte har kraft att sätta ner spaden och visa var skåpet ska stå.

Det är bara synd att denne bra karl vid namn Kjell-Egon Strandh representerar just detta parti
som talar varmt för kommundelsråd och närdemokrati men tyvärr inte har kraft att sätta tillräcklig kraft bakom orden.

En eloge till KS och Presidiet som insåg faran för våra medborgare och tillstyrkte tillägs budgeten.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home