Wednesday, November 14, 2007

Socialen i Vetlandas tillgänglighet

Från Kommundelsrådet framfördes önskemål om att det skall gå att nå Socialen under dagtid.
Det är lunchstängt 12 - 13.
Då hänvisas man i akuta fall till länsalarmeringscentralen.
Man kan försöka i kommunens växel, men alla har lunch samtidigt.

Socialen kommer att införa jour från Fredag 18,00 till Söndag 20,00.
I brådskande ärenden är för innevånarna att ringa 112, Länsalarmeringscentralen.
Detta gäller även dygnet runt.

Jag tycker detta verkar krångligt och är något att jobba med i kvalitetssäkringssyfte.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home