Thursday, November 08, 2007

Vetlanda Konst går i graven

Läste idag att festsalen på hotellet ska göras om till hotellrum. Detta ligger i tiden och är inte mycket att säga om. Det är brist på övernattningsmöjligheter i Vetlanda.
I Tjustkulle projektet ligger uthyrningsverksamhet inplanerad och det är kanske detta som kan vara lockande för kommande intressenter.

Gustav Svenssons målning " Koncentrat av Vetlanda omkring 1900 " som finns i festsalen, anser ägaren till hotellet John Bergfeldt, att den inte går att flytta och kan således ej bevaras för eftervärlden.

I onsdags var jag med Allmänpolitiska utskottet på Jönköpings läns museum och fick en genomgång av bla. Konserveringsenheten under ledning av Anna Billing-Wetterlund.
Vi har inom länets gränser en fantastisk tillgång till kunskap som bara väntar på att få hjälpa till med bevarandet av länets kulturhistoria.

Vårt kulturarv är en viktig del av vår tillvaro och att förstå och känna sin hembygd är en väsentlig del i vår trygghetskänsla. Därför är det av yttersta vikt att ägaren likt en MKB (miljö- konsekvens beskrivning) vid planändringar gör en utredning och tar hjälp av expertisen i länet för att bevara vår lokala klenod om inte för sig själv utan med hänsyn till Vetlandas befolkning.

Jag önskar att du John Bergfeldt hörsammar min (vår) vädjan.

MVH
Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home