Tuesday, November 06, 2007

Puttes Gladbandy

Kultur är något som tillhör byggden där man lever oavsett på vilken plats.

Framtiden ligger i våra barn och ungdomars möjlighet att känna tillhörighet och uppskattning på den plats man växer upp på.

Vetlanda BK under Puttes framtoning håller på att återskapa den frammåtanda som länge präglade VBK,s framgångar från förr. Man säger ju att anfall är bästa försvar.

Det kan skönjas en ny anda att ta vara på våra egna produkter på höglandet och då menar jag även Nässjös satsning på Bandygymnasium så att våra grabbar och tjejer får möjlighet att stanna på höglandet och få en utvecklande tillvaro med idrott studier och familjebildning.

Som det uttrycks i den Regionala utvecklingsplanen (RUP) för Jönköpings län;

" Vi ska vara den självklara mittpunkten i norra Europa för människor med skaparkraft.
En tillgänglig region för människor som vill besöka,verka och leva i en möjliggörande miljö."

Höglandet har en kultur att slå vakt om som ett vida spritt renomé.

Ett snabbare, öppnare och smartare Jönköpings län.

Jag tror att det är dessa tongångar som Putte försöker att få som ledstjärna i Det Nya VBK.

Lycka till och jag hoppas att fler med mig kommer att få upp ögonen för gladbandyn.
Det kommer att smitta av sig på våra ungdomar och förhoppningsvis även deras föräldrar.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home