Friday, November 23, 2007

Förrädiska reformer

Jag tycker att vi har nog med monopol typ apoteket och systemet.

Jag tänker inte medverka till att patienterna förhandlar bort sin frihet att själva styra, vad för vård, och vilken omfattning som den skall ges.

Slutmålet med frisktandvårdsreformen är en stor och monopoliserad tandvård i landstingets regi. Vi ser redan tendenser till centralisering och indragning av länets små kliniker.

Tandvårdschefen går därmed emot landstingets uppdrag att alla i länet oavsett bostadsort ska ha tillgång till bra tandvård. Detta gäller fr.a. våra yngre innevånare.

Får Bartoll som hon vill så centraliseras hela länet till Jönköping och ett stark drivande monopolföretag med höga löner och bonusar till chefer som råder enväldigt över länets tandvårdsutbud.

Gud hjälpe mig om den koncernen får lönsamhetsproblem och har patienter som då förhandlat bort sin frihet. "Kan patienten då vara säker på att få behövlig tandvård". Det finns ju ingen valfrihet om man än tvivlar.

Att låsa patienterna i vårdavtal som de ej kommer ur på två, tre år är inte i samklang med moderata grundideologin om människors rätt till att bestämma över sitt eget liv.

Inom lanstingets sjukvård får du heller inte överklaga läkarens beslut. Tänk vad livegna patienterna kommer att känna sig om vi inte vidhåller att det skall finnas en privat tandvårdsmarknad.

När man med orden målar över något obehagligt kallas det för Eufemism. Jämför kalhygge-föryngringsyta, avskedad-friställd, fetma-rondör och jag tror att t.o.m. Göran Hägglund föredrar ordet abort även om han vet om att det är fosterfördrivning. Frisktandvård(premietandvård)-smygsocialisering.

Att som moderat se hur en medveten socialiseringsreform godkännes av den borgliga styret gör ont. Vi kan en en gång förstå att vi saknar logiskt tänkande politiker med inblick i verksamheten inom de fackdissipliner som vi är satta att besluta om.

Är vi medvetna om att detta utarmar den solidariska tanken och rättighets tanken inom vården som vi moderater i grunden står för?

Detta är en medveten reform från västerblocket att omöjliggöra privata verksamheter med hjälp av skattemedel som risktagar substitut. Jag vill med dessa ord förklara mitt yrkande om avslag för Frisktandvårds reformen i Landstingsfullmäktige.

Detta är min marknad, som jag följt och verkat i i flera decennier och jag får rysningar varje gång det dyker upp förslag som beskär individens rätt till sin egen handling och förstatligar verksamhet.

Lars-Olof Reinfeldt
moderat i själ och hjärta

0 Comments:

Post a Comment

<< Home