Thursday, December 06, 2007

Vetlanda framtida skolpolitik

Hans Svensson, skolchef varnar för nerdragningar av skolor på Vetlandas landsbygd. För att upprätthålla standard och lönsamhet krävs ett visst antal elever annars läggs skolan ner.

Jag har en annan syn på hur vi skall lösa kommunens skolpolitik!

Det behövs ett nytt tänk. Det är inte meningen att små telningar ska ryckas upp och kors och tvärs skjutsas i kommunen. Större barn klarar detta men de små behöver växa upp tryggt och ha sin skolgång så nära hemmet som möjligt.

Små enheter skapar trygghet och vi kan idag notera ett stort underskott på social och individomsorgen i Vetlanda. Det är inte meningen att vi ska öka antalet omhändertagande enligt LVU som i sig är förlängningen av en splittrad barndom. Detta gäller inte bara barnen utan också deras föräldrar.

Tänk att man istället på dessa orter Landsbro, Holsby och Ekenässjön osv har kvar 1 till 6 och sedan kör årskurs 7-9 och gymnasiet till centralorten där det med ett större underlag och tryggare elever kan ges en mera kvalitativ skola med större utbud.

På detta vis går det rent ekonomiskt att ha kvar Näshult,Pauliström, Björköby,Ramkvilla och liknande små enheter.
Och om det nu ska skjutsas elever så är det också mycket viktigt att det är raka kommunikationer så eleverna inte behöver åka extrarundor.

Samhället måste i första hand se till människorna, och i fall av prioriteringar, måste vi hitta lösningar som till största del gagnar de svaga som inte kan tala för sig själva. Vi får inte skapa samhällen som ger oss större problem i framtiden.

En levande landsbyggd kräver att vi solidariskt ställer upp så det finns något att komma tillbaka till. Grundservice gäller inte bara skolor. Vi kan se hur man i länet försöker centralisera tandvården på de små orternas bekostnad.

Ska vi ha ett levande Vetlanda är det dags att vi tar ett nytt och solidariskt tänk Hans, innan det är för sent.

Lars-Olof Reinfeldt
moderat fullmäktigeledamot
Vetlanda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home