Tuesday, December 04, 2007

Dolda försäljningar

Köpeavtal del av fastigheten Vetlanda Snickaren 4

Ingenjörsfirma Bo Fransson AB har framfört önskemål om att få förvärva ca 7400 kvm
av fastigheten Snickaren 4. Området är beläget vid Västerleden intill TK 77 s tennishall.

Skälet till förvärvet är att köparen önskar bygga en mekanisk verkstad om ca 1000 kvm
till att börja med. Köpeskilling 650000:-.

I TK hallen sker ungdomsverksamhet. Att förlägga en industri där det ger utökad trafik utgör
en fara för barnen även om marken är klassad som industrimark.

TK 77 fick genom min försorg igår reda på kommunens planer och i morgon klubbas köpet
i Kommunstyrelsen. Kommunikationen när det gäller grannars verksamheter är av stor betydelse eller är det så att kommunen inte vill ha insyn för det kan ställa till besvär?

Jag tycker att det är dåligt att inte berörda parter i god tid får ta ställning till stora förändringar i sin närhet.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home