Wednesday, December 05, 2007

Gamla Vetlanda går igen.

Där centrumhuset nu ligger fanns fram tills 1951 Ahlinders Skoaffär.

Efter nyår kommer det att etableras en skoaffär där nu Hempels ligger.
Förr benämndes denna plats för "Politiker Hörnan".

Inte undra på att man i Vetlanda börjar känna av historiens vingslag och den politiska kraft som ligger i själva området.

Som ordföranden för Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd känner jag att det ständigt strömmar dit idéer från de personer som kommer på besök.

Månhända är det därför som det på senaste tiden kommit att uppstå intentioner och visioner som vill både slå vakt om Vetlandas förflutna och samtidigt skapa visioner för den fortsatta utvecklingen av vår kommun.

Gustav Anderssons tavla, prästgårdens framtid och försök till höghusbebyggelse i centrum är några frågor som berör vår befolkning. Skolpolitiken är en annan.

Storgatan 19 som nu inhyser bla Kaféet Hörnan hade fram till 1959 ett idylliskt hus inrymmande Mjölkbaren med en trevlig ute-servering i trädgården.

Det finns i hembygdsföreningen Njudungs pärm från gamla Vetlanda så många foton på bra miljöer som ett tragiskt skövlande utan omtanke lett till en stereotyp stadskärna låt vara för att den inte på något sätt tillhör de sämre i Sverige men det är alltid befogat med eftertanke innan allt för drastiska ingrepp görs.

"Politiska Hörnan" har uppstått för att bringa politisk ballans gentemot politikerborgen "Stadshuset".

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home