Monday, December 17, 2007

Tjust kulle att vara eller inte?

På följande sida står en mycket positiv artikel signerad Vetlanda Kommun att läsa.
http://www.vetlanda.se/5.4a9a0194116cfc11dae8000101951.html

Drömmar och visioner är bra, men det börjar knaka med uträkningarna och det är många skeptiska siffror som höjer rösten för att projektet är orealistiskt.

Ett sammanträffande för en publik diskussion i offentligt rum för initierade och berörda parter skulle rensa luften en del. Det verkar som många skjuter dolt från höften.

Göran Lindell tror jag skulle visa styrka om han inbjöd till ett sådant opretansiöst möte.

Medborgardialog eller som det nu är politiskt forum för makten att obegränsat välja ämne och inlägg är inget annat än en Sovjet Stat.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home