Thursday, December 20, 2007

Fattiga Vetlanda Kommun

I kommunfullmäktige försökte jag belysa hur vag uppfattningen om vad Kommundelsråden står för och hur osäker budgeteringen för dessa är. Utgångspunkten var;
" En kommundelsråds saga."

Jag gav också Kommunstyrelsen möjlighet att själva sänka kostnaderna nu i svåra tider för den budget som anslagits till kommundelsråden. Frågan är; är de kapabla att ta till sig detta?

I går var jag uppe på kommunkansliet och önskade en pärm för nästa år med register därtill.
Detaljplaner och protokoll samt därtill insamlade påstötningar från missförhållanden i verkligheten fyller årets pärm.

Tyvärr; vi har inga nya pärmar för Kommundelsråden, men det finns några gamla där i förrådet. Där kan du ta, men register till pärmen har vi inga.

Är det så kommunen ser på direktdemokratin?

Är det meningen att kommunfullmäktigevalda ledamöter, ska ta ur egen ficka för att uppfylla sina åligganden som remissinstans och skyldigheter mot Kommunstyrelsen.

Är det verkligen så som framkom vid stormötet? Kommundelsråden skall verka som en buffert för de styrande så att det inte blir ifrågasatta av den politik och skötsel av kommunen som de är satta att sköta.

Är det medveten mobbning av allmänheten som våra politiker och tjänstemän bedriver?

Jag bara frågar.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home