Tuesday, January 01, 2008

Solidariska skatter

Det är ett mycket öppet samhälle vi har och det snaskas mycket i människors privatliv.

Många visar sin avundsjuka och hänger ut sina medmänniskor inte p.g.a. att de gjort något dumt utan också för att de råkar lyckas och är duktiga i arbetslivet.

Belöningen för bra prestation brukar resultera i en god lön, men med lönen kommer också nöjet att få betala en saftig skatt.

Är det något vi bör betänka i Vetlanda så är det att vara glada och tacksamma över det bidrag som dessa ger kommunen så vi kan upprätthålla en god service.

Aftonbladet Plus namnger och visar upp dessa högavlönade från Vetlanda med lön och namn. Till vilken nytta?

Jag vill visa en annan aspekt på detta och lägger inte ut namnen. De får ni ta reda på själva.

Här följer lönerna på de femton högsta;

4 914 014
2 221 516
2 184 622
2 151 698
1 953 190
1 946 375
1 866 947
1 839 410
1 793 476
1 699 429
1 695 826
1 616 508
1 499 207
1 383 285
1 352 377 /år

tillsammans ger det; 30 117 880:-. Dessa ger ett skattebidrag till Vetlanda kommun på
nästan 10 miljoner (9,6).

Detta är alltså 1% av hela Budgeten för kommunen.

Reflektionen blir då; Var oerhört rädd om dessa betydelsefulla människor och betona deras framgång hellre än som Aftonbladet häng och visa avund.

Ett ökat skatte-pålägg drabbar så få höginkomsttagare om vi ska ta in mer till kommunen.
Detta kommer att slå än hårdare mot de många låginkomsttagare som vi har.

Därför för solidariteten så använd vettigt de pengar vi har och väg in vilka som får betala om vi äventyrar kommunens tillgångar.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home