Wednesday, February 20, 2008

Skicklige Lindell

Jag har sagt det förr och det tål att upprepas.

Jag är full av beundran över hur Göran kan med smarthet ta sig ur svåra situationer.

Jag tänkte föreslå återremiss men det förslaget fanns redan på tal.

Vetlanda kräver en helhetsöversyn av landsbygds och skolpolitiken.

Det gavs inga löften om ändring i återremissen så nu är det upp till bevis som Tage uttryckte det.

Jobba för byggden och framtiden nu i Pauliström och alla andra orter i kommunen annars kommer spöket.

Lycka till!

L-O

2 Comments:

Blogger Lars said...

När motståndet blir för tufft då gäller det att backa!

Jag skulle vilja ge en eloge till dem som så tydligt sagt ifrån. Ingen nämnd ingen glömd.

Jag håller med dig om att det är smart av Göran att slå undan fötterna på antagonisterna men han har ju så att säga förmånen att få vara förste talare.

Nästa steg blir att precis som du uttryckte så tydligt, nu gäller det att få till en helhetssyn. Enligt mitt sätt att se det så måste helhetsynen spänna över samtliga verksamhetsområden. Inte bara skolan som en isolerad del ty allt hänger ihop från spaden till årsredovisningen.

Kolla min blog så ser du att det finns kopplingar åt alla håll.

1:53 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Du har så rätt och som Barack Obama uttrycker det

"Det behövs en förändring.

Det behövs helhetssyn.

Det behövs ett nytt styre med slagkraft."

Obekväma beslut är alltid jobbiga, men då krävs att alla känner delaktighet och förståelse.

Jag upplever att mycket sker i det fördålda och när väl besluten ska fattas är det för sent att påverka.

Tur att det finns Kommundelsråd som vågar gå ut och hämta folkets röst.

4:41 AM  

Post a Comment

<< Home