Friday, February 08, 2008

Sanningen kommer ifatt

Det känns både skönt och bedrövligt när ens farhågor slår in med sådan kraft.

Etanolens vansinne har många länder och forskare varnat för. Nu vaknar även Sverige.
Tyvärr verkar det som om Maud Olofsson är den som har svårast att vakna.

Vetlandas dåliga ekonomi är inte överraskande. Jag försökte med en kommundels-rådssaga på ett humoristiskt sätt visa att de som sätter budgeten och skall sia om vad som är lämpligheten i antagandena griper siffror i luften eller så har de totalt olika uppfattningar om vad som är beräkningsgrunden.

Det kanske inte är socialen eller skolan som fått för lite utan de andra som fått för mycket?

L-O

2 Comments:

Blogger Lars said...

Efter fyra år i Centerpartiet har jag lärt mig att det är vanligt att gripa siffror och antaganden i luften. Någon har exempelvis sagt att det skulle går att finansiera nya Tjustkulle med pensionsavgångar. Det är dock inte sant ty jag har hela listan kommunens pensionsavgångar de närmsta fem åren. Det är inte många tjänster vi kan avvara det vill jag lova.

Läser man årsredovisningarna de senaste åren så ser man även där en tydlig signal på att man griper siffror i luften under budgetprosessen, speciellt på intäktssidan.

12:00 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Jag har full förståelse för ditt resonemang.
Allt finns i luften.
Även kalkyler.
L-O

12:18 PM  

Post a Comment

<< Home