Thursday, February 07, 2008

Poliser och undervisningskvalité

Poliser flyr Vetlanda som arbetsplats och förtroendet för länspolismästare Lindelöv är i botten.
Oförmågan att lyssna till sin egen personal och avsaknaden av att se fungerande strukturer i kommande arbetssätt anges som orsak.

Visst, det är klart att vi som sett hur grannlänet Kronoberg löser sina polisiära arbetsuppgifter på ett mycket radikalare och samhällstillvändare sätt, tycker säkert att där har vi ett fungerande system. Kommundelsrådet har haft närpolisen Kenth Sundberg på besök och vi förstår att det är två saker som ska till för att Vetlanda ska fungera.

Resurser är som alltid det ena och där föreslår vi ett system med övervakningsutrustning som snabbt och smidigt länkas ihop med tjänstgörande poliser. Detta är överlämnat till kommunen för uppföljning, men hittills har inget hänt.

Jag tror inte att vi skall skylla allt på Gunnar Lindelöv, han har helt enkelt inte den förmågan att leva upp till att som han uttrycker det, " Vetlanda ska få de poliser de behöver." Nej, jag tror att felet ligger hos oss själv. Vi har och har haft alldeles för flata företrädare i polisstyrelsen för att göra vår röst hörd och jag tror inte att det hjälper att det nuvarande styret försöker trycka på.

Vi behöver en total uppslutning från alla politiker som med kraft gemensamt trycker på med olika medel om det ska ge någon effekt.

Polisnedskäningar i all ära men skolnedläggningar är något annat som tycks drabba kommunen hårt.

När man läser Peders förklaring att det ska vara många elever för att upprätthålla kvalitén i skolarbetet reflekterar jag lite.

En högre lärartäthet som på tex. Lundsbergs friskola med skyhöga terminsavgifter skulle som Peder försöker förklara ge ett sämre studieresultat än en skolklass i Afrika under ett träd med 200 elever och en lärare. ?

Lars-Olof

0 Comments:

Post a Comment

<< Home