Wednesday, February 27, 2008

Politisering eller ministerstyre

Folket, är vad media och vi förstår i Kommundelsrådet, starkt för att bemästra buset i staden med hjälp av övervakningskameror. Polisen klarar inte sin uppgift och det skulle var en hjälp för våra innevånare att känna sig tryggare dygnet runt i vår stad.

Det åligger kommundelsrådet enligt författningen att göra påkallade framställningar till berörd nämnd.
Så skedde i detta fall till tekniska förvaltningen och KS-au för beredning.

Nu i efterhand får vi reda på att Gunnar Elmeke har haft ett informellt möte med centerns ordförande i nämnden Gunilla Hjelm där hon tyckte att detta var ingenting för Vetlanda, och därmed var beslutet taget och av folkets strävan blev intet.

Politisering av tjänsteman och ministerstyre av politiker ligger nära till hands.

Kommundelsrådet är politiskt tillsatt där alla partier finns representerade. Vi har i första hand att se till innevånarnas bästa och då läggs taktik och rävspel åt sidan.

Apropå Annie Johanssons inlägg om att det finns andra och mjukare vägar för en tryggare stad, så kan vi i kommundelsrådet peka på att dessa åtgärder har vi i över ett år delgivit tekniska för genomförande.

Lars-Olof Reinfeldt
ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home