Thursday, February 28, 2008

Medley och badhuset

Torsdagen viker jag ofta när det är möjligt för att träffa gubbarna i bastun.
Trevlig opretansiös med bilder från vardagen. Debatterna och snacket är givande.

Som vanligt drog jag mitt kort som jag laddade förra året med tio gånger.
Möten har tagit en del tid så det har inte blivit så ofta.
PLONG! Ditt kort har gått ut. Men jag har ju inte gått tio gånger. Det måste vara kvar.

Ja du har fyra gånger kvar med det är bara ett år från det du betalade som gäller.
Menar du att ni snor fyra gånger från det jag betalat? Ja det är ett år som gäller.

Att inte upplysa att du måste gå tio gånger inom ett år måste vara ett minikrav tycker jag!

I bastun tog gubbarna upp en annan sak. Det renoverades för många miljoner men stegen i bassängen har rostiga och trasiga fästen. Badhuset byggdes 54 och rosten tros ha börjat synas 59 säger de som var med. Konstigt att en sådan skamfläck får vara kvar så länge?

Vi för se när jag går dit igen.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home