Wednesday, March 05, 2008

Ökad tillgänglighet

Vi i allmänpolitiska utskottet har som huvuduppgift att tillvarata visionen om ett snabbare, rundare och smartare Jönköpings län.

Hela landstinget arbetar för en ökad tillgänglighet. Detta gäller inte bara vården utan också för kulturen samt vägar och kommunikationer. En god infrastruktur gör att kontakten mellan människor underlättas, kunskaper utbytes och nya lösningar ser dagens ljus.

Alliansregeringen har skött ekonomin bra, men det har också Jönköpings läns landsting gjort, tredjen bäst i landet.
Landstinget sätter nu till alla knutar med ökade resurser för att öka tillgängligheten för våra länsinnevånare. Detta sker med tanke på att ekonomin fortsättningsvis måste vara stark.

Regeringen har också en välfylld kassa och Borg tänker betala av en stor del av statsskulden.
En mycket bra tanke, men det finns eftersatta områden av infrastruktur och då inte minst i Jönköpings län.

Riksväg 31 genom Tenhult är en av de stora flaskhalsarna för att vi ska få ett rundare och smartare län. Synd att vi hittills har haft för svaga talesmän för denna prioriterade länsväg.

Nu när kassan är stadd är det inte mer än rätt att kräva att detta eftersatta avsnitt får en bra knytning till huvudorten. Risken är att höglandet ej hänger med i utvecklingen och Jönköping inte blir centralort i tänkta region.

Jag kommer att verka för detta inom landstinget och jag tror inte att det blir svårt att hitta en bred politisk enighet i denna fråga gentemot Rosenbad.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home