Wednesday, March 19, 2008

Ingen är felfri under solen

"Chef har köpt tjänst från anhörig.

Vetlanda kommun har uppdagat att en chef inom vård- och omsorgsförvaltningen har upphandlat tjänster av en nära anhörig. Dessutom har chefen attesterat aktuella fakturor på ett sätt som inte följer kommunens riktlinjer.

- Vi kommer att göra en intern utredning kring detta för att komma fram till i vilken omfattning fel har begåtts. Resultatet av utredningen presenteras i slutet på nästa vecka. Tills vidare är den aktuella tjänstemannen kvar i tjänst, säger Bo Fransson, personalchef.

Den aktuella upphandlingen skedde för fem år sedan. Tjänstemannen har enligt egen utsago följt kommunens rutiner för direktupphandling men dokumentation i det aktuella fallet saknas. När det gäller attestering av fakturor så har kommunen förbättrat sina rutiner och det är idag inte möjligt att attestera fakturor på det felaktiga sätt som gjorts i detta fall. "


Internkontroll är a och o i vad gäller ekonomisk svågerpolitik. Detta är väl den enkla biten att stoppa i kommunen, men hur komma till rätta med svågerpolitik av anställning både tjänstemannamässigt och politiskt tål nog att tänka på för en del!

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home