Saturday, March 15, 2008

Biogasmack

I dagens VP framförde vi kravet att Vetlanda Kommun är behjälpliga för att vi i framtiden kan tanka miljövänlig biogas. Vi måste ha kapacitet och förmåga att ta emot våra grannar från övriga Europa som turister och eventuella inflyttningar. Dessa länder och dess biltillverkare satsar inte på etanol.

Det är bara Sverige som använder skatte medel till etanolen som enda divmedel i framtidens miljöbilar. Nåväl det är miljövänligt idag för bilen men inte miljön och människorna på jorden sammantaget. Vilka får betala denna felsatsning? Jo våra äldre med höjda livsmedelspriser och dyrare måltider på äldre-boenden. Fodret har blivit mycket dyrare och det märker vi på köttet i butikerna.

Vi har gott om träråvara och vi har lönsamma möjligheter att framställa Metanol från skogen.
Vi får inga skadliga avgaser. Etanol från skogsråvara är dubbelt så dyr i framställning som metanol från skogen. Med metanol får vi både drivmedel, el och fjärrvärme på samma gång.
Övriga världen börjar upptäcka detta. Varför måste vi vara sist?

Biogas kommer från ko-dynga, rötslam och kompostering. Naturen bjuder, varför snedtända på etanol?

Lars-Olof

1 Comments:

Blogger Lars said...

Helt underbart innehåll i denna post. Enda felet är att jag inte skrivit den själv.

4:45 PM  

Post a Comment

<< Home