Saturday, April 19, 2008

Gisela Brumme

Nu har Vetlanda fått Gisela Brumme som svar på Inga Jonasson i Landstinget.

Inga hade samtliga motioner vid senaste mötet i Allmänpolitiska Utskottet.

Ibland kommer Gisela med riktigt kluriga saker som senast med Interpellationen om drivandet av badhuset i privat regi har blivit billigare. Allt ska konkurrensutsättas och en viktig bit i detta är beviset för kommunens sätt att spara pengar på dylika företag.

Detta är en bra fråga att besvara inte minst för oss moderater. Vi ska inte tro att allt löses på privatiseringens våg. Vi måste därtill bevisa detta och det är nyttigt. Pass till Björn Ryden.

En allmän städdag ter sig som ett bra inslag i miljödebatten. Pedagogiskt riktig men hur löser vi med dem som inte av funktionella hinder kan delta eller de som av lättja eller nonchalans uteblir.
Ska vi ha sanktioner eller hur skall dessa straffas för att komma in i kollektivets mjuka famn.

Motionen om byggandet är vällovlig men sträcker sig bara till Withala bostäder. Det finns fler bostadsbolag och har de inget socialt ansvar.

Sanningen är den att det oavsett husföretag så måste det finnas ekonomiska incitament för byggandet. Så länge det inte är planekonomi så kommer Withala bostäder att reagera på marknadskrafterna.

Det bästa som står i motionen och har relevans är att gamla inte säljer sina hus när de behöver för skatten blir så hög att det är bättre att bo kvar. Detta är en bra fråga till Anders Borg hur vi ska få en rörligare och mer anpassad bostadsmarknad.

Till sist; Bandyvänner, ta tag i situationen och visa hett engagemang ur egna led att få hallbygget igång. Om 1000 personer gör 10 timmar ideellt arbete så blir det inte så betungande. Kommunen kan inte vara dadda åt alla.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home