Tuesday, April 15, 2008

Folktandvårdsnedläggelser i Jönköpings län

Svar till Ingemar Gustafsson, Stig Persson och Gisela Brumme VP Måndag 7 April.

Det finns mycket som stämmer i era inlägg.Att det finns tandläkare som har sökt till dessa orter är lätt att verifiera.

Att anläggningarna är bärkraftiga ekonomiskt vad gäller patientunderlag, stämmer också.

Att det för föräldrar och barn blir betydande försämringar i levnadsvillkor vid nedläggning-ar.

Att miljöpåverkan av utsläpp ökar p.g.a. ökad mängd resor.

Att dessa kliniker var välskötta och ändamålsenliga.

Det som inte stämmer är tandvårdsdirektörens argument för nedläggning och att beslutet om nedläggning är nyligen påkommen av ekonomiska skäl.

Beslutet att köra vissa kliniker i länet medvetet i botten togs redan 2004 och då hade vi en annan politisk landstingsledning.

Detta är ett rent tjänstemanna förslag som på tandvårdsdirektörens eget initiativ nu gått så långt att det rent förnuftsmässigt och ekonomiskt inte enligt hennes centralistiska strävan är möjligt att stoppa.

Det är heller inte något realistisk tänkande att ersätta tex. Landsbro med en mobil enhet.

I nuläget som jag ser det, behöver vi av solidariska skäl hitta en politisk lösning där de små orternas tandvård kan räddas. Denna situation är tyvärr initierad under den förra mandatperioden och detkrävs en ansträngning att hitta ekonomiskt försvarbara verktyg att reda uppdetta.

Lösningen är som jag ser det att konkurrensutsätta de centrala delarna av folktandvården i Jönköping och andra större orter.
Av de där uppkomna överskotten fördela ut dessa så vi kan reparera denna medvetet destruktiva tandvårdspolitik som underett antal år bedrivits för att sedan bygga upp enheterna i länets perifera delar.

Rom byggdes inte på en dag och det tar tid att vända en oceanångare.

Lars-Olof Reinfeldt (m)Vetlanda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home