Sunday, April 20, 2008

Vetlandas kommunala ekonomi

Vetlanda är en bra kommun att växa upp i, arbeta och åldras i.

Vetlanda har pga ålderspyramiden en större andel äldre än riket i genomsnitt.

Vetlanda har större kostnader för äldreomsorgen än jämförbara kommuner i länet och riket.

Vetlanda har 93% av skattefinansierad verksamhet i kommunal regi. Övriga i länet 88% och riket 85%.

Vetlanda har per 1000 inv. 82 årsarbetare. Övriga länet har 75 och riket 67st.

Vad drar vi för slut-sattser av detta?

Är vi sämre än andra som jobbar i åldringsvården än andra kommuner? Kan andra sköta servicen lika bra med 182 kommunanställda färre?

Vi har 10% mer i kommunal regi än andra kommuner. Det finns utrymme att höja den privata service inom kommunal verksamhet utan att sticka ut mot andra kommuner.

Vi har en ekonomi i obalans men ser man till förutsättningarna så krävs bara att vi tänker i nya banor och vi kommer inte att avvika från genomsnittskommunen för det.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home