Sunday, May 04, 2008

Gatukök Delfinparkeringen KS punkt 9

Som moderat är man glad åt initiativ och företagsamhet.

Som Kommundelsrådets ordförande är det innevånarna i Vetlanda som står i första rummet och den närmiljö som de bor och lever i som har prioritet.

Från Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte kan utläsas att 79 personer har skrivit på protestlista för att de är oroliga för busliv, nedskräpning och ökad trafik nattetid.
Det har tydligen också framförts muntliga protester från affärsidkare i området.

Fler positiva omdömen har framförts, men dessa redovisas inte!
Miljö och byggnämnden är den enda nämnd som redovisas och de tillstyrker bygglov.

Kommundelsrådet har diskuterat ärendet och lämnat yttrande.
Detta tas överhuvudtaget inte upp!

För det första, är underlaget bristfälligt. Det saknar utlåtande från ett flertal instanser, såsom polisen, socialnämnden och frivillig organisationer.

Det finns inte några skriftliga godkännande från de som bor och verkar i närheten.

15000 i arrende per år är på tok för billigt. Arrendatorn är skyldig att hålla arrendestället i städat och vårdat skick. Hur går det med ordningen?

Affärsidkare sätter upp fler och fler övervakningskameror i anslutning till sin verksamhet som stöd. Detta vore ett utmärkt ställe att pröva denna lösning utifall det blir gatukök.

För att besluta i ärendet krävs att man är bosatt i Vetlanda stad och/eller äger de kunskaper för att beakta helheten med hänsyn till direktdemokratiska spelregler. Övriga äger ej legitimitet i beslutsprocessen.

Lars-Olof Reinfeldt
Ordf. Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

PS:
Grattis till Mikael och Anita i Spanien som skall bli morfar och mormor

0 Comments:

Post a Comment

<< Home