Thursday, May 22, 2008

Mogärde seniorboende

Beslutet att förvandla Mogärde service-hus till seniorboende väcker starka reaktioner.

Känslor av vrede hopplöshet myndighetsfasoner människoförakt. Hela skalan för uppbringande av inre krafter som hos de berörda kan leda till initiativ och revolutionära tankar.

Det är dessa krafter som jag igår i fullmäktige försökte belysa som drivkraften för egna initiativ.
Intraprenad, avknoppning, kooperativ sk. alternativa driftsformer.

Ge de anställda kraften och möjligheten att visa att de tillsammans med brukarna kan bryta sig ur kommunala greppet och visa att de är bättre.

Kort sagt; skriv inte på något utan kom med motdrag.
Willis säger ju i en kommentar enligt nedanstående mail som cirkulerar på byn.

Kommunen är i akut behov av pengar och förvandlingen utifrån det perspektivet är fullt motiverat, men nu finns chansen till nydaning."Till Willis Josefsson och Ola Götesson (samt kopior för kännedom)

Den oreda som uppstått för att inte säga de tumultliknande reaktioner som följt av er skrivelse daterad 16 maj till boende eller anhöriga - på Mogärde och Dalbo där svar ska ges senast 5 juni, har Höglandsnytt i dag kommenterat.

Willis Josefsson har uttalat sig för Höglandsnytt. Först frågar jag är ditt uttalande korrekt återgett; "erkänner att tidpunkten 5 juni för ett svar, inte är en rimlig respit"?

För det andra; de motrörelser som florerar, ger det er båda anledning att ändra på det Willis ser orimligt?

Vad blir följden för det tredje: om de boende vägrar lämna svar på sätt som ni krävt från era myndighetsutövande ställningar. Någon på Höglandsnytt har gett uttryck för detta?

Jag ber att få svar så snart som möjligt.
Jack Andreén"Min och Klas åsikt var igår att brukarna inte ska få en sämre situation av hemtjänsten som om det hade fortsatt vara särskilt boende.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home