Friday, May 23, 2008

Skolan i Vetlanda. Bryr ni er?

En politisk styrgrupp har tillsatts med uppdraget att se över den framtida skolverksamheten i Vetlanda Kommun.

Ordföranden i denna är Klas Håkansson.

Styrguppen har nu vänt sig till Kommundelsråden i kommunen för att hjälpa till att få föräldrar och övriga som är intresserade att komma och göra sin stämma hörd.

Plats; Bibliotekets hörsal Vetlanda 20 augusti kl. 19,00.
Svar till Margareta D. eller Marianne K. tel 97163 senast 15 aug.

Frågeställning;

. Vilken betydelse har skolan för samhället/orten i stort?

. Hur ser ni på den lokala utvecklingen av elevantalet?

. Argument för och emot "6-9-skolor".


Det går naturligvis bra att maila intresse till mig.

Lars-Olof Reinfeldt ordf.
Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home