Tuesday, June 03, 2008

Vetlanda myndighetskontor

I dag var Ingrid och jag inbjudna att lyssna och höra oss för hur myndighetskontoret ser på äldrevården, hemtjänsten och psykiatrin i Vetlanda.

Det slående från detta besök är att Vetlanda tycks ha tappat visionerna och helhetsintrycket för hela verksamheten. Det saknas en förmåga att ta till sig av de olika verksamheternas erfarenheter på förvaltningen.

Vi tror oss av dagens samtal ha skapat en bra kommunikation för att tillvarata handläggarnas åsikter i framtiden. Kommunikation på alla plan är en förutsättning för att vi ska ta täten bland höglands kommunerna vad gäller äldrevården. Den tycks vi i dagsläget ha tappat till Eksjö.

Den verksamhet som i dagsläget behöver genomlysas och lyftas fram är hemtjänsten i centralorten. Den kunde vad vi förstod fungera betydligt bättre.

Det som också behövs akut är adekvat sysselsättning för de personer som psykiatriverksamheten har hand om. Det går en hel del personer som bara tycks flyta omkring ute i samhället och där den enda sysselsättningeng är uppehåll och medicinering.

Dessa människor behöver synas och känna sig behövda annars kan det då och då dyka upp händelser sådana som i Norrahammar.

Vi tar med oss detta och försöker skapa ett mänskligare Vetlanda.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home