Thursday, June 12, 2008

Farlig demokrati

I går var det Vård och Omsorgsmöte i Korsberga.

Bland ärendena dök det upp ett förslag att det kanske skulle räcka med att ärendena bereddes i arbets (presidieutskott)-utskott och att det var mer ett formellt bekräftande av beslut vid nämndsammanträdena.

Detta skulle som jag och många med mig inskränka på den demokratiska insynen och risken för att övriga bara får tillgång till tillrättalagd information. Övriga skulle bli marionetter och gå i ledband under partipiskan.

Denna grupp skulle till exempel bestå av Willis, Marie och Bengt.
Hur vet vi vilka infallsvinklar och diskussioner som släpps fram? Naturligtvis är även Ola med i denna grupp.

Det ultimata som vi känner till sen tidigare är när Gunilla och Gunnar bestämde vad som var intressant och värt att tas upp i deras nämnd (övervakningskameror).

Det är nog bra med raka enkla kommunikationer men vad har den för pris? Ministerstyre?

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home