Tuesday, June 17, 2008

K-rådet värnar de äldre i Vetlanda

Kommundelsrådets uppgift enligt §1 är att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunledning och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.

Det måste anses som mycket flagrant och hänsynslöst att skicka ut en talong till de äldre på våra service-boenden om utflyttning och uppsägning utan vederbörlig information i förväg. Inte ens nämndledamöterna kände till detta.

Att skrämma denna redan utsatta grupp är något som vi från kommundelsrådet tar skarpt avstånd från. Därför vill vi hemställa hos kommunstyrelsen att se över arbetsformerna för presidiet i vård och omsorg samt peka på den svaga politiska kontroll de utövar över omsorgsförvaltningen.

Att det behövs en revidering av äldreomsorgens utvecklingsplan är helt klar.
Samhället och befolkningen med dess behov ändras ständigt men att för den skull skrämma de äldre med besparingar som har sin grund i felbudgetering är inte rimligt.

Besparingskrav om kollektiv bestraffning på 3% som S sidan för fram är inte någon bra lösning och kan slå hårt mot redan bra omvårdnadsverksamhet.

En slimning och översyn av verksamheten är en process som ständigt ska pågå.

I jämförelse med andra liknande kommuner har Vetlanda en för stor överrock som behöver krympas. Anställningsstoppet som nu gäller tycks även vara svårt för vissa avdelningar att ta till sig.

Om vi gör en grundlig översyn av hela verksamheten och anpassar antalet anställda till behoven och den kompetens de besitter så ska ingen tvingas att flytta från tryggheten mot sin vilja.

Lars-Olof Reinfeldt

0 Comments:

Post a Comment

<< Home