Tuesday, June 24, 2008

Reinfeldts samvete

Det blev en mycket turbulent dag.

Efter en del eftertanke och funderingar vad som hoppas av och inte är det nog på sin plats med en del klarlägganden.

Man sätter sig inte på en Smålänning, Vetlanda-bo eller Reinfeldt i synnerhet.

Det är beklämmande att vår regering som jag varit med och röstat fram är så till den milda grad rädd för öppen debatt i för samhället avgörande frågor som rättssäkerhet, integritet och frihet.

Jag är medveten om att från gräsrotsnivå som vi moderater vill att besluten ska växa fram krävs det en del raka puckar för att nå fram i mediabruset för att få det genomslag som frågan kräver. Jag vill ju att politiken ska bli personansvarig mer än i dag.

Vår regering tål inte att kritiseras och med FRA lagen så kan de kontrollera alla oss vanliga människor godtyckligt, om än inte de säger så.
De faller i samma fälla som en del tror att bara vi lagstiftar mot diskriminering så upphör den automatiskt.

Att med påbud uppifrån skicka två lakejer att skrämma mig till tystnad triggar ännu mer. Jag gick ju till val på den moderata ideologin som sätter människor i centrum och inte systemen.
Vem har bytt åsikt? Jag bara frågar.

Därmed kommer vi till själva avhoppet. Jag kommer att sitta kvar som den fria man jag är vald på min politik och jag tar mig friheten att rösta på det sätt som jag finner gagna Vetlandaborna mest oavsett vilken färg budskapet utgår ifrån.

Att med maktmedel skrämma människor till tystnad och underkastelse tillhör inte dagens Sverige. Watergate är en företeelse som visar att klåfingriga politiker nu med enklare medel kan frestas till i ett datasamhälle.

Jag tycker det är sunt av våra ungdomar att högljutt säga ifrån. De vet mer om hackers och möjligheter än vi någonsin kommer att komma i närheten av.

Den juridiska delen har jag inte tagit del av än men jag återkommer. Jag kommer hellre att lyssna till samvetet än pi(sk)pans gälla skrik.

Fredrik, vem är moderat? Du eller jag?

L-O

4 Comments:

Blogger oscar said...

Efter mail till Riksdagsledamöter i ett otal omgångar lyfter jag fram ett av dem;

"
Signalspaning behövs och det är två stora förändringar jämfört med idag. Det ena är att de starkaste yttre hoten inte är militära utan av annan karaktär i form av terrorism, internationella kriminella ligor, odemokratiska rörelser, IT-sabotörer och hackers. Det andra är att det är fullständigt orimligt att dessa rörelser skulle få ha fritt spelrum i den nya tekniken utan möjlighet för oss att spåra deras verksamhet. "

"
Som lagstiftare har jag ett ansvar för att skydda demokratin i Sverige och lika stort ansvar för de enskilda människorna. En förutsättning för att kunna få leva i frihet är att vi håller de odemokratiska krafterna i hårda tyglar. Om priset för detta är att du och jag kan riskera att FRA vid något tillfälle, av en slump, läser ett mail, ja då står jag ut med det. Ibland väger allmänintresset högre än egenintresset och detta är en sådan fråga. "

Lennart Pettersson
Riksdagsledamot (c), Svalöv


De "odemokratiska rörelserna" är inte svåra att uppdaga. Det räcker med att lyssna till Riksdagen så förstår man vilka kriminella ligor som agerar mot folkets vilja. De lagstiftar in FRA-hackers, som alldeles tydligt i sig självt utgör ett hot mot den enskilda människans frihet. De är De som terroriserar oss. Vem är det som får "fritt spelrum" herr och fru ledamot?

Att "hålla odemokratiska krafter i hårda tyglar" utgör helt enkelt en paradox och således självdiskvalifisering av våra förtroendevalda och vad de faktiskt verkar för, nämligen just "odemokratiska krafter". De har försakat all kredibilitet och hela Riksdagen/Regeringen blir därmed ogilltigförklarad.

Som lagstiftare har Lennart Pettersson missat huvudsatsen i vad frihet handlar om. Fler och fler lagar kan aldrig säkra en demokrati, tvärtom, det varslar mer och mer om ett diktatoriskt system.

"Om priset för detta är att du och jag kan riskera att FRA vid något tillfälle, av en slump, läser ett mail, ja då står jag ut med det."

Det kan ju aldrig bli en slump. Om man skall ha ett riktigt fungerande filter så måste ALL data gås igenom. Lennart och i princip de flesta JA sägarna vet inte vad de säger. Någon/något har dikterats dem. De förefaller robotlika.


"that government is best which governs least" T Paine (Jefferson)

Any law written or unwritten is inherently fascistic in nature. Alla lagar, skrivna eller oskrivna är i grunden fascistiska i sin natur.


Oscar Berven

9:05 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Oskar är en sann frihetsälskare och som såden håller jag med honom i följande av vad han skrev;

"Som lagstiftare har Lennart Pettersson missat huvudsatsen i vad frihet handlar om. Fler och fler lagar kan aldrig säkra en demokrati, tvärtom, det varslar mer och mer om ett diktatoriskt system."

Osäkra makthavare stiftar lagar mot hotet att människorna ska genomskåda maktmissbruk och göra uppror. Vid legitimt och moraliskt styre behövs det väldigt få lagar!

L-O

12:40 PM  
Blogger oscar said...

Om inte debatten kring integritet tog fart under "Bodströmsamhället" 2006 så gör FRA (lex orwell) det sannerligen nu. Det är ett uppvaknande. EN nonchalant Reinfeldt i denna historia kan vi med säkerhet utröna. ;)

4:50 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Bra länkat Oscar!

Denna nonchalans går ända ner till moderaterna i Vetlanda toppen.

Att tiga ihjäl människors oro är ett bland de största kardinalfel som kräk till politiker gör.

Jag är mycket besviken! Jag är mycket besviken!


Här ett utklipp från Expressens intervju med Fredrik;

Låter den blåsa över?

I stället för att ta striden direkt tänker han låta den blåsa över. Han kan tänka sig att komma tillbaka och försöka lägga tillrätta senare.

- Har det varit ett klimat att berätta vad det här handlar om?

Det är därför jag säger att vi kanske får återkomma, säger han.

Har du ingen förståelse för kritiken?

- Beslutet är ju fattat.

Men det är ju det som de kritiserar.

- Jo, det kan man göra, men beslutet är fattat, säger Fredrik Reinfeldt.


Av Karl-Johan Karlsson
karl-johan.karlsson@
expressen.se
Av Karin Johansson
karin.johansson@
expressen.se

L-O

9:39 AM  

Post a Comment

<< Home