Thursday, June 26, 2008

Mailsvar till Politiska sekreteraren Anna Ahlstrand M Rosenbad

Hej Anna,

Jag är glad att du som politisk sekreterare för moderaterna tar kontakt med mig för att få klarhet i yrkesverksamma tandläkares syn på Hägglunds skapelse.

Först måste jag säga att det triggar mig och många med mig när man med toppstyrning av partiet försöker tysta och göra sig av med initiativrika och kreativa människor. Det är ju den sortens människor vi vill ha i dagens Sverige.

Jag påpekade för moderata ombuden att, det var toppen av vårt parti som har ändrat sig efter valet och inte moderata gräsrötter och väljare. Vi är ett parti som enligt min mening ska motverka onödig byråkrati och maktfullkomliga system som undertrycker den fria människan.

Den riktigt moraliska sanktionen som myndigheter ska utöva är när medmänniskor våldför sig eller otillbörligt utnyttjar andra för egen vinnings skull.

För det första är vi moderater mot prisregleringar och prisstopp. Referenspriset kommer att få den konsekvensen, en likriktning. Jag själv blir tex tvungen att höja undersökningskostnaden från 435:- till615:-.

Vissa delar kan jag förlika mig med att man förstärker patientens ställning, men att ge kopia på tandläkarens faktura från tandteknikern. Vad tjänar det för syfte?

Det är på sin plats att patienten får veta vad för material som ingår i kronan, fyllningen.

Försäkringskassan anger att materialet ska ingå i den protetiska ersättningen. Vad innebär detta?
Jo, för att förbättra marginalen på arbetet kommer tandläkarna att plocka i vad som helst för att få ner kostnaden och konkurrensen gör att teknikerna tummar på materialkvaliteter för att vara konkurrenskraftiga.

Inom två veckor ska försäkringskassan ha in sina uppgifter annars blir det ingen ersättning. Ska semestern ägnas åt detta efter en hektisk slutforsering för att hinna med patienterna innan sommarlovet?

Om försäkringskassan strular gäller inte motsvarade skyldighet.

Under punkt B. Hälsofrämjande insatser, krävs att man dokumenterar en riskbedömning.
Hur gör man det praktiskt?
Det är ju en erfarenhets och kunskaps del hos den behandlande tandläkaren. Dokumenterar du inte detta får du inte göra några åtgärder.

D. reparativ vård; Där krävs att man i de flesta fall måste dokumentera med antingen röntgen, bild eller avtryck innan man får behandla skadan.
Det räcker inte med att tandläkaren okulärbesiktigar och sonderar skadan med sin utbildning och kunskap.

Hur mycket lidande blir detta för patienten i form av avtryckstagning, röntgenstrålning och fotografering. Allt för att till fredställa ett system hos försäkringskassan.

För att inte bettet ska sjunka ihop krävs stabilitet i sidopartierna. Ersättning ges bara för tex 4 implantat i underkäken, 6 implantat i överkäken, ej stabil kronersättning efter tand 6.

Detta innebär att de tuggande musklerna får överarbeta om man inte hittar en harmoni och stabilitet, vilket leder till hyperaktivitet och ömma muskler och fästen.
Kort och gott huvudvärk på en hyfsad gnagare.

Patienten kommer med värksymptom och nu måste tandläkaren ta ett avtryck, röntgen eller bild på de värkande musklerna för att få behandla. Allt för att till fredställa försäkringskassa.

Det är väl lika bra att vi skickar patienterna dit så de får dokumentera först.

Åtgärd 203 professionell tandrengöring utgör referenspriset 335:- och beräknas ta 30 minuter. En tandläkarpraktik har i runda slängar en fast timkostnad på 2000:-.

En personlig reflexion som jag har haft är att, varför tillåts det inte att man gör en ordentlig rengöring av bettet innan man gör undersökningen? Jag tror att man både får en säkrare undersökning och bättre dokumentation. Således åtgärd 203 och 101.

Med tanke på sekretessen och den nu aktuella FRA-debatten så ser jag en stor risk i att låta patientjournal-handlingar åka kors och tvärs på nätet. Vem får tag på dessa och vilken klåfingrig politiker eller ondsinta människa kan utnyttja otillbörlig information.

Det är beklämmande att moderaterna har blivit lakejer åt KD. Det är ju inte bara tandläkarkåren de omyndigförklarar, de ställer tydligen till det med äldrevården i både Stockholm och Vetlanda.

Moderaternas ideologi har en bra social inriktning och en vision om ett bättre, säkrare och framgångsrikare Sverige.
Avvik inte från detta så finns det chans att sitta kvar efter nästa val.

Jag säljer inte min själ och jag låter mig inte tystas av några lakejer från KD-ursprunget.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home