Wednesday, July 02, 2008

Politiska maktmedel

Svaga politiker bygger borgar mot folket. I dagens Sverige är det mediala borgar som folket har svårt att se, som mer och mer kontrollerar samhällets innevånare.

FRA är bara en enstaka händelse, tandvårdsreformen en annan. Det sociala sjukvårdsystemet ändras, barnomsorgspersonal uppmanas att ange föräldrar. Det sprids en misstro mot alla och envar i samhället.

Att så splittring och misstro mellan människor har makthavare ägnat sig åt i alla tider. Att sprida informationen om att var och var annan fuskar, ger politikerna ett bra argument för att införa fler lagar och mera kontrollsystem.

Historien har inte saknat exempel på dylika sätt att styra;

Maximilien de Robespierre skulle bli den franska revolutionens främste skräckfigur. Men "skräcken" var en medveten politik för att hålla ihop den franska nationen inför trycket av inre och yttre fiender. Soldaterna skulle känna sig säkra från att inte behöva utsättas av angrepp från hemmafronten.

Häxprocessen är en liknande händelse i Sverige där de styrande i kyrkan kände sig hotade.

Det är skillnad på kristendom och religiösa instanser.

På lokal nivå har vi Louise-fallet där politikerna i Vetlanda låste sig inne i stadshuset mot folkets vrede och nu senast försök till flytt av dementa och sjuka på åldringsboendet Mogärde.

Som en röd tråd i alla händelser ser jag att KD har det starkaste inflytandet på dessa sektorer i Sverige.

Beklagligt är att Moderaterna är springpojke åt detta lilla parti som ballanserar på 4% spärren.

Jag tycker att Reinfeldt ska ta sig en funderare och agera på dessa oroande tecken i samhället.

Vetlanda-Reinfeldt har redan gjort detta.


Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
http://www.reinfeldt.org/

2 Comments:

Blogger Erik said...

Vad sägs om att starta "Gamla Moderaterna"? :-)

12:38 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Erik,
Det är nog lite vågat.
Även om de gamla moderaterna i skäl och botten har god kunskap om hur ett samhälle ska fungera tror jag mer på de unga moderaterna.
De hör framtiden till.
Lars-Olof

8:33 AM  

Post a Comment

<< Home