Saturday, July 12, 2008

Samtalstonen i politiken

Inför sommaruppehållet fick alla i KF en tidskrift från Sveriges Kommuner och Landsting.

sid 5;
Att verka öppet, ärligt och tydligt
Förtroendevalda bör anstränga sig för att göra politiken känd och begriplig för människor.
Beslut som innebär avsteg från tidigare gjorda utfästelser behöver innehålla förklaringar till varför avsteg görs.

sid 7;
Intressekonflikter mellan roller
De intressen som följer med förtroendevaldas olika roller kan ibland komma i direkt konflikt med varandra.
Denna typ av konflikt är oundvikliga och varken kan eller bör döljas om förtroendet för politiken ska upprätthållas.

Ibland leder rollkonflikterna till etiska dilemman.

Intressena är inte kombinerbara utan val av handlingsalternativ innebär att någon måste svikas, ett löfte måste brytas för att hålla ett annat och så vidare.

Då måste förtroendevalda våga välja och vara beredda att stå för sina val och ta dess konsekvenser när kritiken kommer.


Som synes så har mitt val varit att stå fast för mina åsikter innan valet och jag kommer inte att vara tyst i min kritik, mot vem det än månde vara som sätter sig över andra människor, utnyttjar dessa för sin egen skull, eller skaffar sig otillbörlig makt på dolda motiv.

Jag tillåter heller inte att man brukar falsk marknadsföring till allmänheten typ;
"Nu blir det billigare tandvård" och det ligger en massa dolda restriktioner och byråkratiska övertoner i systemet som varken gagnar patienter eller tandläkare.

Valet står mellan å ena sidan partipiskan och andra sidan folket och samvetet. Hur många lever upp till broschyrens intentioner och sitt eget samvete bland Sveriges förtroendevalda?


Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home