Friday, July 11, 2008

FRA, Reinfeldt och Framtiden

Alla svenskar har en vilja till ett bra samhälle. De politiska partierna profilerar sig på olika sätt.
Det är svårt att veta vilket som representerar just mina värderingar fullt ut.

Ett anständighets krav är dock att partierna inte avviker från sina grundvärderingar efter de fått makten.

Nedan har jag hittat gemensamheten från tre partier där det finns en mycket stor samsyn på samhällsuppbyggnaden och den offentliga maktens syften.

Sätt in dagens debatt om FRA och de akrobatiska krumsprång som tas för att få folket att förstå hur välvillig denna lag är för att vi ska känna oss trygga.

Jag ställer upp till hundra på dessa politiska viljeinriktningar, men var finns detta parti idag, i morgon och i framtiden?


"Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd."

"Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas."

"Grunderna för vår EU-vision är subsidiaritet och flexibel integration.
Med tungvrickaren subsidiaritet menas att politiska beslut skall läggas på den lägsta möjliga nivå som är förenlig med ett effektivt beslutsfattande. Detta kan synas vara ett självklart uttryck för sunt förnuft och alla politiska grupperingar uttrycker en läpparnas bekännelse till denna princip som också kallas närhetsprincipen på svenska.
I förslaget till ny författning för EU presenteras den i Artikel I-9 som en grundläggande princip för EU:s styrelseskick."

Verkligheten ser emellertid annorlunda ut.

"Ständigt nya områden tas upp på EU:s dagordning. Dit hör t ex socialpolitik, skatteregler, jaktfrågor, skogsvård, rätten att snusa, kvinnors bröstoperationer, arbetstidsregler för bussförare och läkare och mobbning på arbetsplatserna. Listan växer ständigt och socialdemokraternas och de borgerliga partiernas EU-parlamentariker motarbetar inte denna kontinuerliga överföring av den politiska makten från Sverige till Bryssel. I praktiken fungerar de snarare som lobbyister för EU:s överstatliga politiska inriktning."

Alla ska få vård i tid

"I dag hindrar byråkrati och gamla strukturer människor från att få vård i tid – och personalen från att hinna med sitt arbete. Vi vill skriva in i lagen att alla ska ha rätt till vård i tid. Och vi vill att de som jobbar inom vården ska få mer inflytande och möjlighet att själva organisera sitt arbete."

Den nya tandvårdsreformen ökar byråkratin och äventyrar den personliga integriteten!

"Vi tolererar inte brott. Tyvärr blir våldet allt råare i Sverige. Många människor är rädda för att gå ut när det blir mörkt, samtidigt som det är långt mellan polisstationerna i många delar av Sverige. Vi vill att alla sorters brott ska bekämpas, stora som små.
Vi kan inte lova att all brottslighet försvinner, men vi kan lova att alla brott ska utredas. Och det är ett stort steg i rätt riktning."

Politiken som hinder och maktinstrument.

"Det är som den enskilda inte riktigt räknas när de stora offentliga systemen, det gemensamma som det ibland kallas tar överhanden. Här finns roten till maktlöshet och översitteri, till ett samhälle långt från anständighet och mänsklig värdighet."

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

1 Comments:

Blogger Rickard Olsson said...

Lars-Olof, de två första inciterade styckena kommer från principdeklarationen för ett parti som fortfarande - nu och alltid - står upp och kämpar för de där idealen och inga andra.

Bara ifall du hittat dem någon annanstans, tagna ur sitt sammanhang, så finns hela dokumentet här: www.piratpartiet.se/principer

10:31 PM  

Post a Comment

<< Home