Sunday, July 20, 2008

Vetlandas förändring

Politiken kan på orter gå i stå och då är det skönt att få friska nya syner på hur förändringar i Vetlanda ändå händer. Det kan vara lätt att bli hemmablind.

Detta är ett mail från en hemvändare, och ska vi växa som bygd så är det flera av den kalibern vi behöver;


Lars Olof

Vill börja med att tacka Dig för att Du vågar ta strid och stå upp för Dina synpunkter, det borde finnas fler som vågade gå rakryggade hem efter kommun sammanträdena och slippa nackspärr efter allt bockande.

Du skriver i Din B-logg att Vetlanda är en kommun med stor potential, det kan jag inte hålla med om.

(Jag och min Hustru flyttade tillbaks till Vetlanda för tre år sedan efter att vi bott i Linköping i 45 år. Vi har under vår exil ofta varit i Vetlanda eftersom vi haft vård föräldrar vistandes på orten. Vi har vid dessa besök tyckt precis som Du att Vetlanda var en kommun med potential, en kommun där människor och politiker brydde sig om varandra, en kommun som låg i framkant när det gällde att se till att kommunens invånare trivdes.)

Jag vet inte hur Du tänker men som jag ser det är Vetlanda en kommun i fritt fall utan kommunal och kanske framför allt utan ekonomisk styrning. Jag har som Du läst årets bokslut samt följt turerna kring Louise och nu senast jakten på pensionärer boende inom äldrevården.

Äldre som tydligen skall plikta för att ingen inom kommun tydligen förstår sig på ekonomiska spörsmål.

Invånarantalet sjunker under tre år med 94 personer samtidigt ökar antalet anställda i kommun med 73 personer. Hur vore det om man inom hemtjänsten som ex. tillsatte en arbetsledare som försökte informera sig om var de anställda är eller gör. (Eller kanske rättare inte gör.)

Och hur fungerar det inom VETAB?

Att kommunalskatten var 2 kr högre i Vetlanda jämfört med Linköping visste jag, då vi bestämde oss för att flytta hem. Men att de fasta avgifterna på El, Va och Fjärrvärme var dubbelt så höga här jämfört med Linköping var inget jag informerat mig om.

Tekniska Verken i Linköping hade lägre fasta kostnader, lägre avgifter till kund för Va och fjärrvärme och dessutom bidrog de med flera miljoner i vinstutdelning till Linköpings kommun varje år.

Är det någon inom Vetlanda kommuns styre som informerar sig om hur man inom andra kommuner gör för att få ekonomin i balans?

Är det ingen som ställer sig frågan varför Vetlanda kommun måste ha 15 personer fler anställda per 1000 inv. jämfört med riksgenomsnittet?

Om det är som Du tror att det beror på att det finns så många åldringar i kommun då skulle inte åldringsvården se ut som den gör.

Den guldkant på vården i Vetlanda som ges till de gamla består till största delen av frivilliga insatser från Röda Korset, Anhörighets-föreningar och Pensionärsföreningar som varje vecka besöker de gamla på Äldreboenden och är ute och drar rullstolar och aktiverar handikappade varje vecka under året. Orsaken finns nog att söka på annat håll.

L.O.R. snart kommer vi fyrtiotalister att ställa krav på vård. Vi kommer inte att acceptera att sitta inspärrade i en lägenhet i Vetlanda utan hiss med enda möjlighet att nå marken är att någon bär oss ned för trapporna. (För hissar finns inte i hyreshus i Vetlanda)

Vi kommer inte att acceptera att någon från hemtjänsten slänger maten på köksbordet och sedan vänder och försvinner ut genom dörren, utan att fråga om jag behöver hjälp för att ta mig ur sängen som jag legat i hela dagen.

Det är dags att vakna tycker en nyinflyttad Vetlandabo.


Bo med Fru

0 Comments:

Post a Comment

<< Home