Wednesday, July 23, 2008

Folkviljan ska råda, eller?

På text TV kan man läsa att rättsinstanserna sätter sig över folkviljan i Malmö.
Det busliv och den otrygghet som innevånarna känner på vissa stråk i staden är inte rådande för hur samhället ska trygga tillvaron.

Tingsrätten nekar Malmöborna att sätta upp övervakningskameror för att stävja brott.
Detta är kränkande för de skattebetalare som vill ha en fredlig stad som de likaledes är med och gemensamt betalar skatt till.

Kan det vara så att Tingsrättsnotarier och Domare inte har rent mjöl i påsen och kan riskera att bli sedda i sina tvivelaktiga gärningar?

Lars-Olof Reinfeldt
För Folket
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home