Wednesday, July 30, 2008

Gestapo-Sverige

Med anledning av min kontakt med Privattandläkar förbundet ser jag det som mycket allvarligt att min farhåga om ett kontrollsamhälle snarare än ett vårdsamhälle nu börjar ta fart.

Hägglund har givit fritt spelrum för lekmännen inom försäkringskassan att i tid och otid begära in kontrolldokumentation från tandläkare. Inte för att det finns fog utan snarare sätta i system en onödig terror mot hela kåren.

Inte nog med att det numera är dubbelt upp med administration med patienten i stolen utan nu ska semestrar och fritid ägnas åt inskick till försäkringskassan. Tjänstemännen ståtar med namn men går ej att nås utan hänvisning är till kundtjänst, således ytterligare myndighetsutövning utan personligt ansvar.

Det var många som hade hört av sig efter att ha blivit utsatta för kontroll. En tandläkare hade haft en patient och den skulle kontrolleras, en annan hade kontroll på fem utav tio behandlade första veckan i Juli.

Är det detta samhälle som kristdemokraterna står för då ifrågasätter jag starkt att de anammat den kristna tron på att alla människor är goda.

Tiden ska läggas på vård till patienter och inte onödig byråkrati och myndighetsförtryck.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home