Thursday, August 28, 2008

"Demokraterna" det nya alternativet

Just nu håller Aktuellt på att klä av Kejsarens nya kläder i form av Hägglunds tandvårdsreform, men nog med det missfostret som jag skrivit förut där man omyndigtförklarar en hel yrkeskår.

Expressen genomför ett pilotprojekt i morgon med en artikel av Per Schlingmann som varit i Denver och studerat det Demokratiska partiet. Denna artikel bemötes av mig, med anledning av den åldersdiskriminering som dagens moderater och för den del andra partier också har.

Jag fick ett bra mail från en moderat som liksom många andra börjar tycka att avsteget från ideologin börjar bli för stort och det är kanske dags med ett nytt parti som tillvaratar Sveriges kompetens. "Demokraterna"

"Det är nu politiskt "korrekt" med "ung och kvinna", vilket jag tycker rimmar illa med den moderata grunden där kunskap, intresse och kompetens ska vara vägledande.
Detta saknar jag nu," ung eller gammal, kvinna eller man", det måste vara dugligheten som avgör.
Jag undrar om vi i Sverige har ett parti som nu kan nominera en äldre man till partiledare och då bli potentiell statsminister?
Det kan man i Amerika, se McCain.

Detta borde moderaterna (eller ett nytt parti) ta till sig. Bohman var väl i stort pensionär när han blev partiledare och trots åldern kom med fräscha, friska idéer mot det genomsyrade socialistiska "Palmeväldet"

I Sverige diskrimineras inte bara ut och invandrare utan även åldern, "att vara äldre, invandrad man och pensionär" i Sverige måste vara början till undergången."

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home