Friday, September 05, 2008

Politisk öppenhet

I bloggens värld kommer tankar funderingar och mera individuella synpunkter i dagen.
En tollerans för allas rätt till åsikter måste vara ledstjärnan.

Politiker får tåla mycket men det finns också gränser för personliga påhopp och det är en gräns som ibland kan vara svår att dra mellan det offentliga uppdraget och de mera personliga förhållandena.

Jag återvänder gärna till moderaternas idéprogram från 2001 vilket visar min grund för samhällets värden.

Öppenhet är A och O för ett samhälles framgång och i det ligger friheten i bloggvärlden.

Slutna samhällssystem föder underground rörelser som är svårhanterliga i ett demokratiskt folkhem. Vi måste kunna ta debatten på alla plan. Vid nästa val kommer den politiska kartan att se annorlunda ut. Troligtvis kommer Sverige demokraterna att ta en plats i riksdagen, kanske på kristdemokraternas bekostnad.

Det är lätt för många valda att rycks med i herre på täppan leken och glömma sitt ideologiska ursprung. Jag vill nedan föra in några rader från Ideprogrammet som kanske kan väcka några moderata tankar.

"Politiken behöver mer idéer, fler goda ideal och förebilder. För partier och politiker som tappat orienteringen blir ofta makten i sig avgörande. Ideal och målmedvetenhet ersätts av kamp om positioner. Kontraktet mellan partierna och de människor vars röst man företräder bryts."

Till sist Gunilla Hjelm, jag tycker inte heller om när oskyldiga drabbas.

Lars-Olof Reinfeldt
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home