Wednesday, September 24, 2008

Moderater KD-lakejer

I kväll var KF förlagd till Landsbro Folkets Park.
Kommundelsrådet stod för arrangemanget och ordföranden Lars-Åke Andersson gjorde ett bejublat och skojfriskt framträdande där han berättade om Landsbrobygden.

Av säker källa var det inte svårt att ta reda på gången i min uteslutning från moderatgruppen i fullmäktige och vilka som låg bakom.

Göran Ivarsson, Ingemar Sturesson och Marie Johansson från KD var de starkast pådrivande.
Även Håkan Johansson och Kjell-Åke Nottemark nämndes från moderaterna som gärna såg att jag inte fick inflytande. Är det någon övrig som vill räknas in i denna skara kan de höra av sig.

Mobbing är inget som jag har mycket till övers för och det är svagt att moderaterna är lakejer åt KD. Ett litet kufiskt inslag var att jag hela tiden blev presenterad som representant för moderata samlingspartiet av Göran Ivarsson när jag gick upp i talarstolen. Skämtlynne?

Tommy Bohman framförde rent moderata åsikter vad gäller besparingar vilket jag stödde.
Våra gamla och barn ska inte behöva dra in svångremmen pga snacksaliga och utmärkelse kåta politiker.

Jag tycker likt Tommy Bohman att vi borde inte lägga ner så mycket pappersarbete och tävlingshysteri för att åstadkomma priser på hur kommunen är jämfört med andra kommuner.
Ända säkra vägen är att gå in i förvaltningen på varje plan och se till att vi låter våra anställda utföra sina uppdrag på bästa och effektivaste sättet.
Vi kan använda dessa pengar betydligt bättre. En god moderat och blocköverskridande politik.

L-O
Vetlandalista-den sanna demokratin

3 Comments:

Blogger Göran I said...

En "säker källa" har till L-O angett att jag tillsammans med ett antal andra personer varit starkast pådrivande avseende en uteslutning av L-O i moderatgruppen.

Enligt den säkra källa jag har tillgång till - har en helt annan konstellation haft uppe ärendet om hur frågan om L-O har hanterats. Det lär ha skett den 10 september och jag var den kvällen fullt upptagen med att njuta av musikalen Zvea som hade sverigepremiär i Withalasalen så jag fanns inte med i någon sådan samling och jag hade troligen ej heller fått tillträde till samlingen!!

Att L-O av mig presenterades med partibeteckning (m) vid senaste sammanträde med KF har sin orsak i att åhörarna i sammanträdet har intresse av att få veta vem som är vem i KF-församlingen.

Eftersom inget officiellt meddelande f.n. finns från den moderata fullmäktigegruppen eller från L-O själv, om en ändring beträffande L-O, är det givetvis den senaste uppgiften som gäller och den är hämtad från Länsstyrelsen i Jönköpings län - protokoll den 20060918-0928 från slutlig rösträkning.

Göran Ivarsson

12:51 PM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Hej Göran,
Din förmåga till snabba svar har alltid glatt mig. Tack!
Jag ser dig också som den som är formellt korrekt i ditt kall.
Om du av felaktig anledning blivit utpekad som pådrivande i "Reinfeldt" affären så är jag den förste att beklaga.
Då ber jag dig att här rentvå dig och med sanningen överenstämmande namnge de som du anser har den största delaktigheten här. Efter det kommer jag att med glatt hjärta hälsa på dig nästa gång vi ses.
Hälsningar
L-O

10:20 AM  
Blogger Göran I said...

Eftersom jag inte har gjort någon tillvitelse, bör det vara Du som på mer lämpligt sätt än via en offentlig blogg, tar upp ämnet med mig! Det finns telefon, brev, fax och e-mail att tillgå.

Offentliga vendettor deltar jag inte i!

12:58 AM  

Post a Comment

<< Home