Sunday, September 07, 2008

Dåld beslutsfattare

Jag har just läst det justerade protokollet från Vård och Omsorg 2008-08-20, vilket möte jag själv var närvarande på.

§ 136 Framställan från intraprenad Pussel.

Pussel vill förlänga avtalet till 2010 vilket jag ställer mig helt bakom.
Vi har varit där och vad jag kan se så är det en alldeles utmärkt verksamhet där både trivsel och harmoni råder.
Dylika verksamheter önskar jag att det blir fler av.

Pussel föreslår även en revidering i avtalet. Punkt 3 - där det står att en ansvarig skall utses för anställning och lönesättning etc. - förelås strykas, då det fungerar utmärkt med delat ansvar i gruppen.

Här kommer vi in på politik och sunt juridiskt förnuft. Det som i dagens samhälle saknas är att allt för många gömmer sig bakom myndigheter, statliga och kommunala verk, organisationer, nämnder och förvaltningar, försäkringskassor och institutioner.

Varje människa har rätt att träffa en person som är ansvarig för beslut som drabbar den enskilda människans livssituation, få en rimlig förklaring rakt fram och göra den beslutande till ansvarig för sina handlingar. Det ska inte gå att fegt gömma sig bakom andra och skylla på dittan och dattan.

Visst kan det fungera hos Pussel så länge allt är positivt men den dagen kommer då det lilla felet blir större och man börjar skylla på varandra.

Som moderat så ligger inte detta i linje med min åsikt och jag påtatalade denna risk att det inte kommer att finns någon juridiskt ansvarig. Som ersättare får jag inte lägga förslag och som tur var förstod Kjell-Egon denna situation och yrkade på en översyn av avtalet i sin helhet.

Punkt 3 med delat ansvar klubbades igenom i en enig nämnd med tillägget att se över avtalet.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home