Wednesday, October 01, 2008

Renovera Mogärde, ha kvar Pauliström

Renovera Mogärde till ett bra särskilt boende. Värna om de äldre.
Låt Pauliström få behålla sin skola.

Pengarna finns.

För stunden håller kommunen på att plöja ner skattepengar i något som kallas ballanserad styrning.

Tanken är nog god att likrikta kommunens verksamhet mot uppställda mål med sk. Styrkort.

Förfarandet går genom möten, utbildning och sammanträden som sedan stäms av mot målen med enkäter och målformulleringar. Detta ska leda fram till att Vetlanda nomineras och utses till årets kvalitetskommun 2011.

Detta är kvalificerad gallimatias enligt mitt sätt att se det. Det är nu som de äldre behöver tas omhand och barnen behöver gå i skolan så nära hemmet som möjligt i unga år. Vad hjälper det att vi får en fin utmärkelse om 3 år i jämförelse med andra kommuner, det är ju nu vi behöver pengarna.

Vi har ett budgetunderskott som måste hämtas in. Då är det inte meningen att oskyldiga ska fara illa i onödan på ett system som för de flesta verkar rena snurren.

Att göra system som människorna ska anpassa sig till har aldrig varit framgångsrikt och jag tror att det är mycket viktigare att vi ägnar våra resurser på att utgå från de människor som behöver kommunens omsorg än att spendera pengar på några glassiga pappersbetyg.

Ur miljösynpunkt så skulle vi spara mycket skog om vi helt enkelt skrotade många kommuniceringar med möten och dokument och ägnade oss åt kommunens kärnverksamhet.

Vi måste ge kommunens medarbetare förtroendet att utifrån sina kunskaper skapa en bra miljö både för anställda och brukare. Att fördela ut budgeten till varje verksamhet med förtroendet att de uppfyller ställda mål är en mycket bättre väg att gå än toppstyrning från något system.


Lars-Olof Reinfeldt
Vetlandalistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home