Thursday, October 23, 2008

Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd 10 nov.

Kallelse till Vetlanda-Bäckseda Kommundelsråd

Måndagen den 10 nov kl. 18,30
Plats: Bibliotekets sammanträdesrum 1

Kallade:

Lars-Olof Reinfeldt ordf. 14164
Anders Sturesson v ordf. 13823
Kjell Rangstig 10607
Jörgen Samuelsson 14368
Sven Leek 13271
Leif Jardbring 15591
Harald Jonsson 462059
Inge Carlsson 16292
Almuth Holmqvist 99118

Dagordning:

1. Ordförande öppnar

2. Val av sekreterare

3. Val av justerare

4. Vi hälsar vår nye ledamot Inge Carlsson välkommen.

5. Vi hälsar även kvällens gäst: Dan Ljungström välkommen.

Dan är ny chef för tekniska nämnden och kommer att ge sin syn på verksamheten.

Hur får man politiska visioner att bli praktisk politik inom tekniska förvaltningen?

Hur ser rätt prioritering ut i kommunens regi nu i svåra ekonomiska tider?

Dan har en stor politisk erfarenhet.

Det väntar en givande diskussion.6. Kommundelsrådets huvuduppgift är att främja kontakten mellan kommunens förvaltning och de olika kommundelarna.

K-rådet skall med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sin kommundel samt hos kommunstyrelsen och kommunens övriga organ göra de framställningar som anses påkallade.

Ska Kommundelsrådet ha synpunkter på den politiska utvecklingen med tanke på det nya partiet Wetlandalistan?

7. Yttrande över inkomna Detaljplaner

8. Ledamöternas uppmärksammade propåer från allmänheten
och egna förslag

9. Övrig frågor

10. Nästa möte

11. Mötet avslutas.


Vetlanda dag som ovan

Lars-Olof Reinfeldt
Ordförande

0 Comments:

Post a Comment

<< Home