Wednesday, October 22, 2008

Miljö och Wetlandalistan

Miljön är en av de stora frågorna för Wetlandalistan.

Behovet av energi kommer i framtiden att vara en ytterligare bristvara av vad den är i dag.
Hälften av all el-förbrukning i dagens samhälle går åt till IT-sektorn trots att 2 miljarder människor saknar datorer och internetuppkoppling.

Världens vatten är konstant men utsläppen av olika skadliga ämnen ökar ständigt.
Reningsverken klarar inte mediciner och hormoner som därför går direkt ut till växter och djur nedströms. Vad kommer att krävas av ny teknik för att kommande generationer ska överleva?

Självklar är detta en global angelägenhet för alla nationer och ett stort argument för samarbete över landsgränser. Vi måste som liten nation vara beredd att bidra till gemensamma beslut för att överleva som land.

Detsamma gäller för Vetlanda. Vi är en liten stad i det hela och här gäller det att hitta gemensamma lösningar, inte bara på miljö frågor i kommunen utan också sociala frågor.

Det är här Wetlandalistan har det största ansvaret. Partipolitiska smuttskastningar och blockpolitisk taktik leder inte till ett hållbart samhälle. Vi behöver se alla människor i samhället och ta vara på allas idéer utan egna vinningars skull. Då når vi framgång och Vetlanda finns även i framtiden.

Lars-Olof Reinfeldt
Wetlandalistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home