Tuesday, October 21, 2008

Vetlanda skolor

Jack skrev till; Klas Håkansson och med pass till Hans Svensson.

"Det förekommer kraftfulla motreaktioner från föräldrar,
man faller ut i - på gränsen - otidigheter mot politiker och tjänsteman.
Aggressiva utfall mot Hans Svensson, som anses inte hålla
sig till sanningar.
Tyvärr blandar man in hans fritidsintressen som ordf för
Pingstförsamlingen - med hans roll som skolchef.
I det fallet bemötte jag - låt oss och alla att hålla oss till sak.

Du leder styrgruppen, och som jag ser det, bör du vidta
åtgärder för att gjuta olja i dreven där det verkligen har
hamnat grus i maskineriet.

Senast i kväll blev jag uppvaktad av en förälder, som frankt
uttalade att han skulle kontakta LOR för att ge honom stöd
med förväntan att hans WL tar upp och driver en politik
som går barnens väg. Det får inte spelas med pengar så
att skolorgansiationen blir lidande.
Det talades om stormöten, insändare, bildande av nätverk
med avsikter att bryta in på ditt bevakningsområde som
ledare för den särskilda styrgruppen som ska hantera frågor
kring skolfrågorna.

Rör vid sanningar - ekonomin styr mer än pratet om pedagogik,
- ditt problem blir kanske att du sitter på många stolar.
- där en stol ska stå för medelstilldelningen."
Jack

L-O skriver; efter samtal med denne förälder,

Jag har tagit del av synpunkter och jag förstår den hopplöshetsom föräldrarna känner.
Deras högsta önskan är att ge barnen en bra och trygg uppväxt med en skola som bryr sig.
Att då känna att de möts av halvsanningar och undanflykter blir bara för mycket.

Min åsikt är att vi i Wetlandalistan ska finnas ute bland våra medborgare, lyssna till lösningar som de "drabbade" anser vara mest adekvat och utifrån dessa samtal komma till bra gemensamma lösningar. Vi kommer inte att rädas gå emot utifrån kommande direktiv om vi känner att de inte främjar våra Vetlandabors bästa.

Allt kan ingen åstakomma men vi ska ska nå tillfredställelse i våra beslut och vi kommer alltid att vara ett lyssnande parti.

Lars-Olof Reinfeldt
Wetlandalistan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home