Tuesday, November 04, 2008

Onödiga kostnadsökningar

På nyheterna kan man läsa att FRA införs från nyåret utan att ta hänsyn till de tilläggspunkter som opinionen jobbade fram för att lagen skulle kunna godtas.

Snacka om förakt för våra medmänniskor i samhället och politiker med samvete!

VETAB hänvisar till ökade kostnader för fordonsbränsle för att höja taxan med 8 %.
En klok man hade räknat ut igår att höjningen för den mängd trafik som VETAB har motsvarar det ett dieselpris på 40:- litern.
Köpet av fjärrvärmestationen från Vattenfall och en dålig planering av flistippen för eldning gör att VETAB ligger i toppen med kostnader. Detta ska nu tas ut av Vetlandaborna.

Om nu kompostgårdarna tas bort betyder det ju att VETAB får ännu mer transporter och då blir ju allt ännu dyrare. Vi kan inte tolerera denna utveckling.

De senaste åren har konsumentprisindex som bland annat styr hyror och i viss mån ett mått på vad företagen höjt sina inkomster ökat med 5 %. VETAB har höjt sina avgifter med 20 %.
Hollsbyverken har värmekostnader som är 10 % av omsättningen, dessa är i huvudsak fjärrvärme. Är det ansvarigt att försämra våra företags konkurrenskraft nu i svåra tider?

Är det tid att sälja VETAB till ekonomiskt kunniga personer?

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan

2 Comments:

Blogger Lars said...

Nej Lars-Olov,

det är inte tid att sälja VETAB, det är det aldrig. Däremot är det hög tid att ställa krav på ekonomisk effektivitet. Ett av de stora kraven är att man kalkyerar betydligt bättre när det bland annat gäller fjärrvärmeutbyggnaden. Som det nu ser ut så får vi gamla kunder vara med och betala för nya kunder och det rimmar dåligt. Dessutom är det inget som tyder på att bredbandsverksamheten visar siffror över nollstrecket. Tidigare ar förlusten varit cirka 2 miljoner och det är inte otroligt att den ligger på det dubbla idag. Denna del kan man sälja tillsammans med elhandelverksamheten men definitivt inte varken fjärrvärmenätet eller elnätet. Där råder det monopol och över detta monompol måste vi ha kontroll och det kan vi bara ha om vi kommuninvånare äger både VETAB och infrastrukturen. Det som krävs är att kontrollen måste bli bättre. Detta visade jag redan 2003 i en rapport men då ville ingen lyssna på mig och speciellt inte Centerpartisterna som bara ville sopa problemen under mattan.

Min förhoppning är att du nu skall förstå att du måste hålla dig på mattan i fråga om försäljning. En sådan skulle bara leda till ännu högre priser. Styrning är det rätta ordet och lösningen.

4:40 AM  
Blogger LO Reinfeldt said...

Bra Lars,
Nu är det någon med kunskap som klivit in på banan.
Vetlanda behöver starka män och kvinnor med kunskap.
USA röstade för en förändring till en förnuftigare värld.
Nu är det Vetlandas tur att visa rätt framtid.
Gör som många andra, gå med i WetlandaListan och få handling i bra förslag. Vetlanda vill, Vetlanda kan och Vetlanda behöver en förändring ur detta misserabla dödläge där kreativiteten inom kommunen hämmas.
Ta en omgång studiebesök inom handikapomsorgen så ser du driftiga och kompetenta medarbetare som besitter möjligheten att vända dåliga trenden inom den negativa kommunbudgeten.
Vetlanda behöver ledare som kan ta beslut och inte åka släpskärra i en alliansvagn.
Välkommen du också Lars!
Lars-Olof Reinfeldt

11:10 AM  

Post a Comment

<< Home