Tuesday, October 28, 2008

Startsvenska

Ibland kan man tycka att idéer är vettiga och den här från moderat håll känns som ett led att få en bättre integrering av nysvenskar till arbete. Språket är ett medel för förståelse och kommunikation och inte något som ska leva sitt eget liv vid sidan av samhället. Nedan taget ur ett förslag som jag tycker känns väsentligt

"Kunskaper i svenska är ofta viktigt för en snabb etablering på arbetsmarknaden, men fokus bör inte ligga på perfekt svenska eller på språktest utan snarare på vilken relevans språkkunskaperna har för individen och det yrke han eller hon söker.

I debatten är de flesta överens om att dagens situation inte är tillfredsställande, men få gör analysen om behovet av att uppnå en tydlig koppling mellan språkutbildning och arbetsmarknad.

Huvudproblemet med Sfi är att det har blivit en isolerad skolform. I många kommuner kommer deltagarna praktiskt taget inte i kontakt med någon annan verklighet under sina första år i Sverige. Det ser visserligen olika ut i kommunerna men överlag har Sfi-deltagare en mycket svag koppling till arbetsmarknaden."

Startsvenskan ska vara tydligt individualiserad. En person som varit yrkesverksam under lång tid har andra behov än en student som i sin tur har helt andra behov än den som aldrig har arbetat. Olika yrken kräver dessutom olika vokabulär och språkfärdigheter.
För nyanlända som har ett tydligt sikte på en universitetsutbildning i Sverige bör Startsvenskan anpassas till att möjliggöra framtida högre studier."

För att få ett arbete krävs ett funktionellt språk och en tidig kontakt med arbetsmarknaden. Då duger det inte att erbjuda Sfi som kan innebära starten till en lång tid i utanförskap.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home