Tuesday, October 28, 2008

Äldreomsorgsplan och öppenhet

I dagens VP kan man läsa att VoN vill ta fler beslut utan att behöva gå till Fullmäktige.
Möjligt kunde detta varit någorlunda bra vid normalsituationen.
Jag delar Bohmans farhågor och en större öppenhet är viktig.

Det gör ont att bli knäppt på näsan av Fullmäktige av beslut tagna som man inte har befogenhet för. Då är inte rätt väg att försöka dölja mer i sin verksamhet och att undvika eller se till att man kan ta mer svåra beslut utan insyn.

Jag tycker att man skulle vara övertydlig och på minsta misstanke om tveksamheter lämna beslutsfattningen till Fullmäktige.
Då upprättar man det fulla förtroendet för sin nämnd.

L-O

0 Comments:

Post a Comment

<< Home