Sunday, November 09, 2008

Stärk Polisens möjligheter

Polisen klarar upp i genomsnitt 5 % av alla brott i Sverige. Jönköpings län ligger långt ner på denna lista.
Människor saknar tilltro till polisens förmåga att skydda våra medmänniskor och brottsoffer.
Helena Bouveng som numera är riksdagsman för moderaterna skriver på Höglandsnytt;

"Brott som grov misshandel, grovt rån och grov kvinnofrids kränkning kan redan idag ge långa fängelsestraff men gör det inte. Korta fängelsestraff är helt enkelt en svensk tradition, som har sin förklaring i att svenska domstolar inte använder straffskalan i hela sin bredd. Vi i moderaterna vill nu bryta den traditionen."

Detta synsätt delar jag till hundra, men det haltar.

I Vetlanda går en våldtäcks man fortfarande fri och de få procenten som polisen kallar in till rättvisans bedömning framkallar frågan; Vilka ska få strängare straff av de som fortfarande går lösa? Runt 90 %.

Helena som satt för oss i Polisstyrelsen kanske kan ge svar på frågan varför det ser så klent ut på uppklarandesiffran och varför man inte hör skarpa propåer från våra ledande politiker i dag?

Vore det inte bättre att få poliserna att höja sin möjlighet att utöva sin gärning än att gasta över högre straff.

Samhället har en skyldighet att värna sina invånares säkerhet. Det första måste vara att vi har moraliskt riktiga lagar och ger polisen möjlighet att kontrollera att dessa efterföljs. Som det nu ser ut så lönar sig brott.

Lars-Olof Reinfeldt
WetlandaListan
www.reinfeldt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home